آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
آرشیو اخبار
۲۹ بهمن ۱۳۹۱ - سومین همایش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه برگزار می شود
۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - معرفی فعالان حوزه: آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - بازدید جناب آقای دکتر دهقان از آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - بازدید مدیران تامین تلکام از آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - بازدید رئیس اداره مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری از آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - بازدید مدیران بخش R&D شرکت هواوی از آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VASL)
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - حضور آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده (VASL) در اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده دانشگاه شریف به عنوان برگزارکننده مناقصه سال ۱۳۸۹ اپراتور همراه اول
۱۲ تیر ۱۳۹۱ - بازدید جناب آقای دکتر سرائیان عضو هیئت مدیره همراه اول از آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©