آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
VASL آزمایشگاه پیشرو
۱۲ تیر ۱۳۹۱

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده (VASL) در زمینه مخابرات و تلفن همراه پیشرو بوده و درطی چهار سال گذشته خدمات ارزشمندی را به همراه اول، بزرگترین اپراتور کشور، ارائه داده است.
گواه توانمندی ما، محصولات برتر در زمینه شبکه و زیرساخت، رضایت همراه اول از عملکرد آزمایشگاه و نقش پر‌رنگ آزمایشگاه در سودآوری هر چه بیشتر بزرگترین اپراتورکشور بوده است.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©