آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
طراحی مرکز MERT

تیم پروژه MERT آزمایشگاه VASL دانشگاه صنعتی شریف با هدف راه اندازی مرکز امداد حوادث تلفن همراه شروع به فعالیت نمود که با توجه به ایده این طرح که در نوع خود بی‌نظیر است فعالیت های ذیل صورت پذیرفته است.
در فاز اول پس از انجام مطالعات مورد نیاز در زمینه نیازمندی‌ها و ملزومات MERT و همچنین طراحی و تعیین ساختارهای مورد نیاز این تیم شروع به تدوین معیارهای عملکردی و ایجاد زمینه‌های ارتقاء آگاهی و افزایش سطح معلومات عمومی نسبت به MERT نمود تا نهایت به تأسیس MERT با قابلیتهای پایه رسیدو بسترهای لازم را برای شروع فاز دوم فراهم نمود.
پس از فاز مطالعه و بررسی نیازمندی‌ها به راهبری و توسعه بخش تحقیقاتی MERTبه فاز دوم پرداخته شد که اقدامات ذیل بر روی آن تاثیر گذار بوده است:

 • راهبری MERT
 • توسعه بخش تحقیقاتی MERT
 • تدوین دستورالعمل های عملیاتی
 • توصیف فرایندهای کاری
 • و آموزش هسته عملیاتی MERT
 • افزایش ظرفیتهای مانیتورینگ، پاسخگویی و هماهنگ سازی بین بخشهای مرتبط
 • چارچوب و نقشه راه جهت انتقال بخش عملیاتی به شرکت ارتباطات سیار
 • ‌سازی جهت انجام فاز سوم

در این فاز که فاز نهایی این پروژه می‌باشد به خروجی‌های ذیل پرداخته شده است:

 • تکمیل ظرفیت پاسخگویی
 • تکمیل پایگاه دانش MERT
 • ارائه خدمات امنیتی در قالب خدمات QoS
 • ایجاد ظرفیتهای مدیریت کیفیت خدمات امنیتی

پس از پیشگیری و ایمن سازی نوبت به بررسی تحلیل و ردیابی حملات و حوادث میرسد که اهداف کلی آن پاسخگویی بصورت ترمیم و رفع ایراد ، تبدیل شدن به نقطه مرکزی جهت تشخیص ، از بین بردن شکافهای امنیتی شبکه تلفن همراه می‌باشد. استاندارد سازی رویه های امنیتی در زمینه‌های:

 • پاسخگویی فوری
 • اطمینان از صحت سیستمها و سرویسها
 • رویه های امنیتی درون سازمانی
 • آموزش مشترکین MERT
 • تعیین حداقل امنیت مورد نیاز رده‌های مشترکین

نیز از اصول این پروژه می‌باشد، از بزرگترین اهداف این تیم مرتبط سازی مؤسسات امینت شبکه در داخل کشور و هماهنگی و ارتباط با مؤسسات بین المللی می باشد از آنجا که آموزش عمومی و تخصصی و اعطای گواهینامه های امنیتی در فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی نقض بسزایی دارد این تیم در این زمینه علاوه بر آموزش، اطلاع رسانی از طریق:

 • آخرین شکافهای امنیتی
 • آخرین وصله های امنیتی
 • هشدارهای و حوادث امنیتی
 • آخرین ابزارها

را نیز در دستور کار دارد که به همین منظور پورتال IRMERT به آدرس www.irmert.ir هم اکنون در اختیار کاربران قرار گرفته است.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©