آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
SDP

این پلتفرم بسترى مناسب براى ارائه ى خدمات ارزش افزوده تلفن همراه مبتنى بر پیام کوتاه (SMS)، پیام چند رسانه ای، USSD و خدمات GPRS به مشترکین مى باشد.این پلتفرم که با رویکرد ارائه محتواى اسلامى , فرهنگ ایرانى به وجود آمده در طراحى اولیه از معمارى لایه اى بهره برده، تا امکان ارایه خدمات ارزش افزوده مخابراتى را در سریعترین زمان ممکن برای بازیگران این عرصه فراهم آورد . از مزیت هاى این سیستم مى توان به سادگى توسعه و قابلیت گسترش سریع آن اشاره کرد.

این پلتفرم که توسط آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتى شریف راه اندازى شده است ، ارتباط بین تامین کنندگان محتوا از یک سو، زیرساخت هاى مخابراتى اپراتور از سوى دیگر و نهایتا مشترکین تلفن همراه را برقرار مى سازد.کانال هاى ارتباطى نظیر SMS، MMS، WAP، SMPP در این پلتفرم فراهم شده تا بر اساس آن از روش هاى مختلف به مشترکین خدمات ارائه گردد.
sdp

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©