آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
Media Store

فروشگاه محتوای چند رسانه ای ، محیطی است که کاربران می توانند در آت به انواع محتوا دسترسی داشته باشند.در این محیط تولید کننده محتوا می تواند محتوای مورد نظر خود را که در قالب های مختلف الکترونیکی از قبیل صوت،تصویر فیلم،کتب الکترونیکی،نرم افزار و انواع محتواهای چند رسانه ای می باشد،به کاربران عرضه نماید.کاربران می توانند با توجه به استراتژی بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده از سوی تولید کننده محتوا به محتواهای موجود دسترسی داشته باشند.

انواع محتوایی که در این فروشگاه ارائه می شود،شامل:۱)ارائه سخنرانی ها در قالب فایل های صوتی،۲)نرم افزار های نوشته شده برای کامپیوتر،گوشی های تلفن همراه،تلویزیون هوشمند و غیره،۳)فروش کتاب در بستر اینترنت به سه شکل کتاب الکترونیکی کخ تنها حاوی متن است، کتاب صوتی که تنها حاوی ادای متن یک کتاب توسط یک گوینده است؛و کتاب چند رسانه ای که می تواند شامل صوت ،تصویر و حتی تعامل با کاربر باشد،۴)عرضه فیلم ها بر بستر اینترنت برای خرید و اجاره و۵)پادکست صوتی/پادکست تصویری می باشد.

ارائه دهندگان محتوای دیجیتال ، بسته به نوع محتوا و جامعه ی هدف،درسه سطح قابل تصورند؛ارائه محتوا توسط تنها تعدادی از شرکت های منتخب،ارائه محتوا توسط هر شرکت حقوقی،ارائه محتوا توسط افراد حقیقی. در مورد کتاب الکترونیکی ، کتاب صوتی و کتاب های چند رسانه ای،تمام شرکت های انتشاراتی و کتابخانه ها می توانند ارائه کننده محتوا باشند.مورد دیگر ارائه پادکست صوتی یا همان رادیوی محلی می باشد، که این امر نیز می تواند مورد توجه کاربران خاص یک محتوای ویژه باشد.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©