آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
آوای انتظار

♬ سامانه‌ی آوای انتظار برای اولین بار در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد. سامانه‌ی ثبت نام آوای انتظار شامل دو روش ثبت‌نام از طریق پیامک و همچنین سایت آوای انتظار همراه اول می‌باشد که توسط آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده‌ی تلفن همراه دانشگاه شریف طراحی و اجرا شد.
سایت ثبت‌نام و معرفی آواهای انتظار همراه اول به آدرس rbt.mci.ir می باشد . در این سایت امکان مشاهده عناوین و پخش آواهای انتظار موجود در سامانه‌ی پردیس و انتخاب و ثبت آوای انتظار برای مشترکین فراهم شده است.

♫ سامانه آوای انتظار سرویسى است که مى تواند صداى معمولى (بوق–بوق) را براى کسانى که با شما تماس مى گیرند مطابق میلتان با یک قطعه موسیقى یا آهنگ خاص تغییر دهید. سیستم شامل سه بخش کاربران، مدیریت کنترل پنل و مدیریت سایت می باشد.

♬ این سامانه امروز براى سرویس دهى به ۱۰ میلیون کاربر طراحى و اجرا گردیده است. در تصویر زیر نمایى از پرتال آواى انتظار را مشاهده می نمایید

♪ سرویسى است که مى تواند صداى معمولى (بوق–بوق) را براى کسانى که با شما تماس مى گیرند مطابق میلتان با یک قطعه موسیقى یا آهنگ خاص تغییر دهید.

♫ سیستم شامل سه بخش کاربران، مدیریت کنترل پنل و مدیریت سایت می باشد. این سامانه امروز براى سرویس دهى به ۱۰ میلیون کاربر طراحى و اجرا گردیده است.

در تصویر روبرو نمایى ازپرتال آواى انتظار را مشاهده مى نمایید.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©