آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
تحقیق و پژوهش

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS)، در زمینه تحقیقات علمی و آکادمیک از همکاری آزمایشگاه رسانه دیجیتال (DML) بهره می‌برد. آزمایشگاه DML، که توسط دکتر حمیدرضا ربیعی مدیریت می‌شود، مدت‌ها پیش از راه‌اندازی آزمایشگاه VAS، بدلیل اهمیت و گسترش خدمات ارزش افزوده مخابراتی، این خدمات و بسترهای ارتباطی آنها را به عنوان یکی از زمینه‌های تحقیقاتی خود تعیین کرده بود.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©