آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
ارتباط با ما

a
☎ تلفن‌‌های تماس:

(+۹۸) ۲۱ ۶۶۱۶۵۱۷۱

نمابر:

(+۹۸) ۲۱ ۶۶۱۶۵۱۷۵


&#9993 پست الکترونیکی :

info@vaslab.ir

 

آدرس پستی:

تهران، خیابان آزادی، ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، کوچه گلستان، پلاک ۳، آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©