آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده (VASL: Value Added Services Lab) به طور رسمی در سال ۱۳۸۷، به منظور بهره بردن از توانمندی های بالقوه علمی کشور در زمینه خدمات ارزش افزوده مخابراتی، به پیشنهاد دکتر حمید رضا ربیعی (با سالها تجربه ارزنده در شرکت هایی نظیر Intel و AT&T Bell Labs آمریکا)، در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس و تجهیز شده است. هدف از ایجاد این آزمایشگاه ایجاد بستر لازم برای توسعه خدمات ارزش افزوده جدید، انجام تستها و ارزیابی های عملکردی، کارایی و امنیتی مربوط به خدمات ارزش افزوده و ارائه آموزش های لازم با هدف تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز کشور میباشد.

راه اندازی آزمایشگاه VASL، امکان ارائه کاراتر خدمات ارزش افزوده جدید را فراهم کرده است. این مهم بدلیل فراهم کردن امکان تحقیق، امکان سنجی، طراحی و توسعه، بررسی کارایی و عملیاتی نمودن خدمات جدید در آزمایشگاه، قبل از ارائه آن به مشترکین می باشد. بدین ترتیب بدلیل آماده بودن و مجتمع بودن بسترهای تحقیقاتی مورد نیاز، زمان لازم برای تحقیق و امکان سنجی و بررسی خدمات جدید کاهش پیدا خواهد کرد.

از دیگر نتایج راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه، کاهش زمان راه اندازی پایلوت خدمات، کاهش هزینه تست آنها، جلوگیری از دوباره کاریها و اتلاف هزینه ها، توسعه منابع انسانی و همچنین کمک به اتخاذ تصمیمات مدیریتی منطقی تر و کاراتر میباشد. علاوه بر این آزمایشگاه بستر و امکانات مناسبی را جهت تعامل و بومی سازی محصولات Vendorهای بین المللی به وجود آورده است. همچنین با برگزاری دوره ها و آموزش نیروهای انسانی بر اساس پژوهش های صورت گرفته بر روی تجهیزات آزمایشگاهی، میتوان کارایی و عملکرد نیروی انسانی را افزایش داد.

راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه یک سرمایه گذاری کاملا هوشمندانه بوده است، زیرا هم اکنون این آزمایشگاه یکی از مجهزترین آزمایشگاه های دانشگاهی خدمات ارزش افزوده و همچنین یکی از مجهزترین آزمایشگاه های تست قابلیت های سیم کارت در سطح منطقه و جهان می باشد. از ملموس ترین فعالیت ها و خروجی های این آزمایشگاه برای اپراتور اول میتوان به جلوگیری از خرید سیم کارت های فاقد کیفیت توسط اپراتور، ارتقای کیفیت تماس در شبکه، ارائه خدمات ارزش افزوده منحصر به فرد و یکتا توسط اپراتور (سرویس M-Wallet به عنوان تنها سرویس امن بانکداری همراه در سطح کشور، سرویس OTP به عنوان راهکار بهینه شده سرویس رمز یکبار مصرف کشور، سرویس ردیاب امین)، ارائه خدمات مشاورهای در زمینه امنیت، طراحی شبکه IP و … اشاره نمود.
vlab

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©