آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
آزمایشگاه DML

آزمایشگاه رسانه دیجیتال به عنوان یک آزمایشگاه پیشرو در زمینه شبکه و مالتی‌مدیا سهم بسزایی در رشد بخش‌‌های تحقیقاتی، پژوهشی و کاربردی این زمینه‌ها در داخل کشور در وهله اول، و در خارج از کشور در مراحل بعدی، دارد.

آزمایشگاه رسانه دیجیتال با توجه به نیازهای تحقیقاتی، پژوهشی و کاربردی کشور و مرزهای دانش به تعریف پروژه‌های مرتبط با نیازها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها پرداخته و ضمن کمک به تربیت دانشجویان متعهد، منضبط و توانمند به رشد این زمینه‌ها کمک خواهیم نمود. همچنین ما با تکیه بر توامندی‌ها سهم بسزایی در معرفی کشورمان به عنوان یک منبع تحقیقاتی، پژوهشی و کاربردی مقتدر در جهان در این زمینه‌ها خواهیم داشت.

آزمایشگاه رسانه دیجیتال با فراهم کردن محیطی پویا برای رشد، یادگیری و تحقیق و پژوهش در زمینه‌های شبکه و مالتی‌مدیا به فعالیت می‌پردازد. کمک به رشد و بالندگی این زمینه‌ها در کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارا، آماده‌سازی زمینه‌های اجرا و مدیریت پروژه‌های مرتبط با این زمینه‌هااز ماموریت‌های آزمایشگاه به شمار می‌روند.


آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©