آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
ابزارها

آزمایشگاه بستر‌های مورد نیاز، تجهیزات و ابزار‌های استاندارد و معتبر در سطح جهان در زمینه سیم‌کارت را خریداری کرده و در برخی موارد توسعه داده است. از این تجهیزات در برگزاری مناقصات و جلسات تست جهت ارزیابی سیم‌کارت‌های مورد نظر ، تولید محصولات و ارائه خدمات ارزش افزوده بر روی سیم‌کارت،استفاده می‌شود. در ادامه به معرفی این تجهیزات می‌پردازیم:

 1. ابزارهای تست مطابقت سیم کارت با استانداردهای موجود ۳GPP و (Global Platform(GP
  • Aspects Test Suite
  • ICCSimCT
  • IBM JCOP Shell
 2. ابزاری جهت تست و مدیریت سیستم فایل سیم‌کارت (۳G , GSM) بر اساس استاندارد
  • Aspects Card Profile Tester
 3. ابزاری جهت ساخت Script بر اساس استانداردهای موجود و تست آن بر روی سیم‌کارت
  • Aspects Mobile
 4. ابزار‌هایی جهت شبیه‌سازی سیم‌کارت
  • Aspects Power SIM/USIM
 5. ابزار‌هایی جهت شبیه‌سازی گوشی تلفن همراه
  • Aspects Mobile
 6. ابزار‌های تست و ردیابی ارتباطات متقابل سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه
  • Aspects Spy
 7. ابزار جانبی تست
  • Aspects SmartStation3 Hardware
 8. ابزار‌هایی جهت تعامل مستقیم با سیم‌کارت از طریق ارسال و دریافت APDU Command
  • Smart Card ToolSet Pro
  • Smart Card Kit
 9. ابزار‌هایی جهت دریافت اطلاعات موجود در سیم‌کارت
  • Dekart SIM Manager 2
  • EdSIM 2000
  • SIM Mate
  • SIM Explorer
  • SIM Admin
  • Smart Card Kit
  • PySimReader
 10. ابزار‌هایی جهت ارسال و دریافت پیام
  • mCore.Net
  • Advanced Mobile Messenger
 11. ابزار‌هایی جهت بارگذاری و نصب اپلت بر روی سیم‌کارت
  • SIM Alliance CAT Loader
  • Smart Card Kit
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©