آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
خدمات تست سیم کارت
 1. مطابقت با استاندارد ۳GPP توسط ابزار Aspects Test Suite

 2. مشخصات عمومی و سیستم فایل سیم‌کارت

 3. تطابق با استاندارد Global Platform

 4. تطابق با ابزار SIM Alliance CAT Loader

 5. پشتیبانی و محاسبه سرعت دستورات GSM

 6. محاسبه میزان حافظه آزاد سیم‌کارت (Transient , Persistent)

 7. پشتیبانی و محاسبه سرعت الگوریتم‌های رمزنگاری

 8. عملکرد سیم‌کارت با گوشی‌های مختلف و …

 9. تست‌های تجمیعی (قابلیت ارائه سرویس‌های پایه) و تست کارکردی اپلت‌های مربوط به
  خدمات ارزش افزوده نظیر اپلت رمز یکبار مصرف

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©