آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
ابزارها

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه با تکیه بر تجربه ارزشمند در زمینه ارائه خدمات تست و مشاوره‌ای در زمینه سیم‌کارت، قابلیت‌ها و توانایی‌های لازم برای ارائه خدمات در زمینه کارت‌هوشمند را نیز دارا می‌باشد. لیست ابزارها و تجهیزات موجود آزمایشگاه در زمینه کارت هوشمند به شرح ذیل می‌باشد:

 1. ابزارهای تست مطابقت کارت هوشمند با استاندارد‌های موجود Global Platform(GP)
  • ICCSimCT
  • IBM JCOP Shell
 2. ابزاری جهت ساخت Script بر اساس استانداردهای موجود و تست آن بر روی کارت هوشمند
  • ICCSimCT
  • IBM JCOP Shell
 3. ابزار‌هایی جهت شبیه‌سازی کارت هوشمند
  • IBM JCOP Shell
 4. ابزار‌هایی جهت تعامل مستقیم با کارت هوشمند از طریق ارسال و دریافت APDU Command
  • Smart Card ToolSet Pro
  • Smart Card Kit
 5. ابزار‌هایی جهت دریافت اطلاعات موجود در کارت هوشمند
  • Smart Card Kit
 6. ابزار‌هایی جهت بارگذاری و نصب اپلت بر روی کارت هوشمند
  • IBM JCOP Shell
  • Smart Card Kit
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©