آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
خدمات مشاوره‌ای

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف با توجه به تجارب کسب شده در زمینه سیم‌کارت (نوعی کارت هوشمند) و ارائه خدمات مشاوره‌ای به بزرگترین اپراتور خاورمیانه توانایی و قابلیت‌های بالقوه لازم جهت ارائه خدمات تستی و مشاوره‌ای در زمینه کارت هوشمند را دارد. لازم به ذکر است که این آزمایشگاه بخشی از امکانات و تجهیزات لازم در زمینه ارائه خدمات بر روی کارت هوشمند را تهیه نموده است اما برای تکمیل این بخش نیاز به فاز مطالعاتی، نیازسنجی و خرید امکانات لازم را دارد. با توجه به امکانات موجود، در حال حاضر این آزمایشگاه می‌تواند خدمات زیر را ارائه دهد.

 1. برگزاری مناقصات خریداری کارت هوشمند
  • بررسی فنی RFP مناقصات خریداری کارت هوشمند قبل از برگزاری مناقصات
  • تنظیم روالی مشخص و سیستمی جهت تست و ارزیابی کارت هوشمند
  • تست و ارزیابی کارت هوشمند بر اساس استاندارد‌های Global Platform(GP) و VISA EMV در زمان مناقصات و تحویل نمونه‌های خریداری شده
 2. طرح مطالعات امکان‌سنجی ارائه سرویس‌های متفاوت بر روی کارت هوشمند

 3. ارائه سرویس بر روی کارت هوشمند در فازهای طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی

 4. تست امنیتی اپلت‌های مربوط به کارت هوشمند

 5. ارائه سایر خدمات مشاوره‌ای در زمینه کارت هوشمند
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©