آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
خدمات تست کارت
  • تطابق با استاندارد Global Platform
  • محاسبه میزان حافظه آزاد سیم‌کارت (Transient , Persistent)
  • پشتیبانی و محاسبه سرعت الگوریتم‌های رمزنگاری
  • تست‌های تجمیعی و کارکردی (قابلیت ارائه سرویس‌های پایه) کارت هوشمند
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©