آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
امنیت

بخش‌‌هایی از توانمندی‌های آزمایشگاه سرویس‌های ارزش افزوده در زمینه‌های مرتبط با امنیت در زیر لیست شده‌ است:

 1. طراحی و پیاده‌سازی انواع آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و عملیاتی در زمینه امنیت اطلاعات و ارتباطات (از جمله آزمایشگاه امنیت شبکه‌های کامپیوتری، آزمایشگاه امنیت شبکه تلفن ثابت، آزمایشگاه امنیت شبکه تلفن همراه)
 2. نیازسنجی امنیتی انواع شبکه های مقیاس بزرگ
  • اینترانت سازمان‌های مقیاس بزرگ
  • شبکه های GPRS و GSM اپراتورهای تلفن همراه
 3. مشاوره در انتخاب راه حل‌های امنیتی
  • خرید و ارزیابی محصولات امنیتی
 4. اجرای فرایندهای نظام مدیریت امنیت (ISMS) در شبکه‌های مقیاس متوسط
 5. مشاوره در تدوین RFP جهت برگزاری پروژه های امنیتی مقیاس متوسط و بزرگ
  • ISMS
  • خرید خدمات امنیتی، مشاوره، تجهیزات امنیتی
 6. نظارت بر اجرای پروژه های امنیتی مقیاس متوسط و بزرگ
 7. مشاوره و نظارت در برگزاری مناقصات امنیتی
 8. تولید نرم‌افزارهای امنیتی
  • نرم افزارهای حفاظت از اطلاعات مقیم (Hidden File Systems)
  • نرم افزارهای حفاظت از ارتباطات (VPN، Point to Point Encryption)
  • نرم افزارهای امنیتی تحت تلفن همراه (پرداخت امن ، ارتباط امن)
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©