آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
تحلیل و طراحی شبکه IP/MPLS

تیم طراحی شبکه این آزمایشگاه با هدف طراحی و راه‌اندازی یک شبکه زیرساخت IP مطمئن، مقیاس پذیر و با کارآیی بالا مبتنی بر تکنولوژی IP/MPLS در همراه اول فعالیت خود را شروع نمود تا بر اساس آن تمامی مراکز MSC و همچنین BSC کشوری به یکدیگر متصل گردند. همچنین این طراحی سبب شد تا بستری کارا مبتنی بر فناوری های روز دنیا جهت مبادله انواع مختلف ترافیک (صوت، داده، اینترنت، BiLLING، خدمات امور مشترکین و مدیریت شبکه) در آینده ایجاد گردد.
پس از بررسی و تحلیل نیازهای شبکه تیم کارشناسان شبکه این دانشگاه به طراحی تفصیلی در سطح منطقه تهران و طراحی کلی شبکه IP در سطح کشور پرداختند که خروجی های ذیل را در برداشت:

  • بررسی و تحلیل نیازها
  • طراحی کلان شبکه (طراحی منطقی)
  • طراحی تفصیلی
  • تهیه RFP مناقصه خرید تجهیزات و اجرای شبکه
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©