آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
ابر ذخیره سازی اطلاعات (cloud)

سینکا در واقع یک سرویس بر خط ارائه فضای ذخیره سازی به کاربران است تا بتوانند اطلاعات مهم خود را بر بستر اینترنت ذخیره سازی کرده و آنها را به راحتی،همیشه ودر هریک ازوسایل ارتباطی خود در دسترس داشته باشند.
ویژگی های این محصول به قرار زیر می باشد:

 • دسترسی به اطلاعات ضروری بصورت برخط در فضای اختصاصی کاربر
 • همگام سازی اطلاعات در تمام دستگاه های شخصی کاربر
 • ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات ضروری
 • قابلیت پشتیبانی از انواع داده
 • عدم نیاز به انتقال اطلاعات به دستگاه های دیگر یا فضای کاربری بصورت دستی
 • پشتیبانی از دستگاه مختلف(ویندوز،لینوکس،اندروید)
 • کاربری بسیارآسان با ویژگی های پیشرفته
 • تماما فارسی
 • نگهداری نسخه های پیشین فایل ها(ویرایش قبلی فایل ها)
 • فشرده سازی اطلاعات جهت کاهش ترافیک تا حداقل ممکن
 • تضمین صحت فایل ها پس از بالاگذاری

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©