آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
مرکز عملیات امنیت (SOC)

بخش هایی از توانمندی های آزمایشگاه سرویس های ارزش افزوده در زمینه های مرتبط با امنیت در زیر لیست شده است:

• طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی مرکز عملیات امنیت (SOC)
• طراحی و پیاده سازی انواع آزمایشگاه های تحقیقاتی و عملیاتی در زمینه امنیت اطلاعات و ارتباطات ( از جمله آزمایشگاه امنیت شبکه های کامپیوتری، آزمایشگاه امنیت شبکه تلفن ثابت، آزمایشگاه امنیت شبکه تلفن همراه)
• نیازسنجی امنیتی انواع شبکه های مقیاس بزرگ
• مشاوره در انتخاب راه حل های امنیتی
• اجرای فرآیندهای نظام مدیریت امنیت (ISMS) در شبکه های مقیاس متوسط
• مشاوره در تدوین RFP جهت برگزاری پروژه های امنیتی مقیاس متوسط و بزرگ
• تولید نرم افزارهای امنیتی

انجام ارزیابی های امنیتی و تست نفوذ:
• جعبه سیاه (Black Box)
• جعبه خاکستری (Gray Box)
• جعبه سفید (White Box)

 

بخش­ هایی از توانمندی ­های آزمایشگاه سرویس­های ارزش افزوده در زمینه ­های مرتبط با امنیت در زیر لیست شده است:

  • طراحی، پیاده­ سازی و پشتیبانی مرکز عملیات امنیت (SOC)
  • طراحی و پیاده­ سازی انواع آزمایشگاه­ های تحقیقاتی و عملیاتی در زمینه امنیت اطلاعات و ارتباطات ( از جمله آزمایشگاه امنیت شبکه­ های کامپیوتری، آزمایشگاه امنیت شبکه تلفن ثابت، آزمایشگاه امنیت شبکه تلفن همراه)
  • نیازسنجی امنیتی انواع شبکه های مقیاس بزرگ
  • مشاوره در انتخاب راه حل­ های امنیتی
  • اجرای فرآیندهای نظام مدیریت امنیت (ISMS) در شبکه ­های مقیاس متوسط
  • مشاوره در تدوین RFP جهت برگزاری پروژه ­های امنیتی مقیاس متوسط و بزرگ
  • تولید نرم افزارهای امنیتی

انجام ارزیابی ­های امنیتی و تست نفوذ:

  • جعبه سیاه (Black Box)
  • جعبه خاکستری (Gray Box)
  • جعبه سفید (White Box)

 

ارایه خدمات مانیتورینگ سرویس­های تحت شبکه

ارایه خدمات مرکز عملیات امنیت بصورت سرویس

مرور سورس برنامه­ های نوشته شده به لحاظ کارایی و امنیت

بررسی فایل­های اجرایی و اعلام تغییرات و دامنه تاثیرات بر سیستم عامل میزبان

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©